NLP

NLP Eğitimi Nedir?

NLP Eğitimi Nedir; hayatımızda üzerinde düşünmeden, otomatikman  gerçekleştirmiş olduğumuz anlama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilgili hale getirme ve geliştirmede üzerinde meydana getirilen araştırmalar cevabında, zihnin işleyişi ile alakalı geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. NLP harika performansa haiz insanları modellemiş ve bu performansa diğer kişilerin de yetişebilmeleri için mükemmel teknikleri oluşturmuşlardır. NLP, kurumların çalışanlarının   performanslarını artırmal

NLP Uzmanı Nasıl Olunur?
NLP 1970’li senelerin başında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, bilgisayarcı ve Gestalt terapisti Richard Bandler’in belirli becerilere sahip insanlar ile bu becerilerde mükemmele ulaşmış insanoğlu arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmaları ile Kaliforniya’da dünyaya gelmiştir. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem  yardımıyla üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellediler; çağdaş aile terapisinin kurucusu Virginia Satır, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Eric
NLP Faydaları
1. İletişim Becerilerini Geliştirmek ; NLP(Neuro Linguistic Programming), her davranışın bir yapısı olduğunu; bu yapıları öğrenince yahut değiştirince istediğimiz neticelere ulaşabileceğimizi söyler. Ek olarak kırılganlığımızın, bakış açımızın ve kişilerle olan iletişimimizin gelişmesini sağlar. 2. Daha Güçlü ve Sağlıklı İlişkiler kurmak ; NLP yöntemleri yardımıyla kendimizi ve karşımızdaki insanları daha rahat tanıyacağımızdan kuracağımız ilişkilerde daha sağlıklı ve güçlü olacaktır.
NLP ile Özgüven
NLP  "Neuro-Linguistic-Programming" kelimelerinin baş harfleri. Türkçeye "zihni Programlama Klavuzu" olarak çevrilebilir. Fakat NLP'yi herkes kendi cümleleriyle tanımlayabiliyor. Fakat genel olarak tarifı şu demek oluyor ki "özü" bu şekilde. Bu mevzuda çok sayıda yabancı kaynak var. Çeviri anlamında NLP kaynakları hayli fazla.. Türkiye'de NLP uzmanı olarak yazıyı yazan uzman sayısı da çok fazla değil, Bunlardan Cemal KONDU'un  "Herkes için NLP" adını taşıyan kitabı hayli mütevazi bir dille kaleme alınmış. KONDU, NLP ile il
NLP Kitapları
Fikir, duygu ve davranışlarımız beraber çalışarak yaşam deneyimlerimizi yaratır. Çoğu süre bu deneyimleri bilinçsizce yaratırız. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri organik olarak bilinçsizce olur. Durmuş saatin bile günde iki defa hakikatı gösterdiğini düşünürsek, şuursizce sürülen bir yaşamda arada bir şans yahut tesadüf dediğimiz "doğrular" yüzümüzü güldürür. Geri kalan zamanlarda yaşamın bizim istediğimiz şekilde seyretmemesinin nedenim şanssızlık, talihsizlik y
İzmir Karşıyaka NLP Eğitimi
NLP, insanın tüm yaşamı süresince karşılaştığı ihtarcılar, etkisinde bırakır, yaşamdaki şartlar, konum ve vakalar karşısında vereceği tepkileri, yaşamını olumlu etkileyecek şekilde dönüştürebilmesini sağlar.Birisinin yaptığı bir şeye kızabilir ve çok kötü bir deneyim yaşayabilirsiniz yada o kişinin yaptığı davranışı uyarmacıyı idrakladığınız anda o davranışın pozitif yönde taraflarını aramaya başlarsınız ve şunu bilirsiniz, olayları durumları, öteki insanoğluı değiştiremiyorum, tek değiştirebildiğim onlara bakış açım,
NLP Varsayımları Nelerdir ?
Herhangi bir bilim dalı benzer biçimde NLP de bazı temel ilkeler üzerinde yükselir. Ancak bu ilkeler herhangi bir pozitif bilimin kurallarından çok daha esnektir. Üstelik bu ilkeler, doğru olmaktan ziyade, yararlı olarak görülmelidir. (Örneğin, "Göller Bölgesi'nde her süre yağmur yağar" açıklaması doğru olmayabilir, ama yararlıdır.) mevzuyu bir bütün olarak görebilmeniz için başlangıçta bu ilkelerin bazılarından söz edeceğim. Bunlar, ileride öğreneceğiniz bazı teknikler için de bir temel oluşturacaktır. Bu ilkeleri -veya, başka bir de
NLP İle İstediğiniz Şeyi Elde Etmek
İrlandalı romancı Christy Brown, ancak sol ayağını hareket ettirebilecek şekilde doğuştan felçliydi. Konuşamıyor, yürüyemiyor ve tek başına yemek yiyemiyordu. Ama daha sonra kendi kendine okumayı, resim yapmayı ve daktilo yazmayı öğrendi. Bütün bu dezavantajlarına rağmen, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden birisi oldu ve istediğine ulaşmayı başardı. Christy Brown, çabalarıyla elde ettiği özgürlüğünü şöyle tanımlıyor:"Çevremdeki hiçbir şeyi fark etmeden ve bir saat bile ara vermeden, neredeyse soluk almadan yazdım, içimdeki fark
Temel NLP Teknikleri
NLP, senelerdir kullanılmakta olan teknikleri derleyerek yeni buluşlarla birleştirir. Değişim konusunda usta sayılan kişilerin özgün becerilerini incelerken, her insanın içinde saklı beceriler dağarcığının varlığını kabullenir.    NLP’nin gelişimi kronolojik açıdan pek de düzenli olmamış, psikoterapi dünyasında patlamalarla başlayıp, iş dünyasını etkisi altına almıştı. Bu durumda NLP’nin temel unsurlarını tanımanızı, gücünü bir tüm olarak idraklamanızı nasıl sağlayabilirdim?<
NLP Hakkında Bilgi
Nöro Linguistik Programlama ya da özetle, NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP (Nöro Linguistik Programlama), her süre arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan mükemmelliği irdelemenize ve yine oluşturmanıza olanak elde eden bir yöntemdir.Günümüzün hızla değişen iş yaşamında, tek bir konuya özgü becerilere duyulan gereksinimin yerini, öğrenme ve uyum sağlama becerileri almıştır. Her gün daha çok orga
İzmir NLP Semineri
1970' li senelerin başında California Santa Crus Üniversitesinde Enformatikçi Richard Bandler ve Dil Bilimci John Grinder Gestalt terapisi üzerinde inceleme ve çalışmalar yaparken Gestalt görüş açısının da verdiği mantığın izdüşümü ile "başarısızlık" yerine "başarılı olmak" biçimli üzerine bazı sorular sormaya başlamışlar. 1970'li yıllardan sonra NLP'nin davranış ve durumlara getirdiği net ve soft bakış ile beraber davranış değişimleri ile ilgili ürettiği çabuk modeller kısa zamanda dünyanın her yerinde ilgi ve ya
İzmir NLP Eğitimleri
NLP, Türkçe karşılığı “ Sinirsel Dil Programlama” olarak bilinen, 5 duyu organımız aracılığıyla aldığımız tüm olumsuzlukları tekrar düzenleyerek pozitif bir şekilde yansıtma durumu olarak tanımlanmaktadır. Bir çok alanda uygulanan NLP teknikleri, özellikle insanların performanslarını artırma ve yaşfakat kalitesinin artırılması alanlarında etkin ve etkili biçimde tercih edilmektedir. Kariyerimizde, iş hayatında, gmeşhurk planlarımızda, vizyon ve amaçlarımızda, geleceğe yönelik planlarımızda NLP’den yararlanarak d
NLp Kursları Alsancak
• Değişiklik ve gelişimi içeren NLP sezgisel ve eğlencelidir. NLP, bütün iniş ve çıkışlarıyla dünyayı ve insanoğlu iyi mi tanıdığınız, neyi iyi mi meydana getirdiğiniz ve kendi gerçeklerinizi iyi mi yarattığınız konusundaki deneyimlerinizle ilgilidir.•    NLP( Neuro Linguistic Programming ), büyülü bir alet kutusu gibidir. İçindeki harika şeylere hayretle bakarken “Ben bunu nerede kullanabilirim?” diye kendinize sorarsınız.r /
Nlp İzmir
Anlama yeteneğimiz ile bilincimizin kapsamı içinde olan tüm idraklar, beynimize (Neuro) sinir uçları aracılığı ile ulaşır. Dil (Linguistic) ise, gerek düşüncelerimizi denetlemede, gerekse öteki insanlarla iletişimimizde çok önemli bir rol oynamaktadır. Beynimiz, bu tarz şeylerin sonucu olarak kişisel tavırlarımızı bir bilgisayar benzer biçimde programlayarak (Programlama) hayata geçirir.Örneğin özgüvenli olmak kimsenin tekelinde değil. Kimi insan yaşadıkları yada yaşamadıkları dolayısıyla bunu naturel olarak geliştirmiş olabilir, bu
İzmir NLP
NLP(Neuro Linguistic Programming), hayatımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde meydana getirilen araştırmalar sonucunda, beynin işleyişi ile ilgili, yetmişli senelerin sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.   Prof. John Grinder ve  Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı te
İzmir NLP Kursları
İnsanın evrimsel yapısı gereği NLP birçok alanda değerlendirilebilir. Yaşamımızın her alanında ve her anında kullanılabilir. Motivasyon, bildirişim, strateji belirleme, modelleme, sınırlayıcı inançlardan  ve davranışlardan bağımlılıklardan kurtulma, iç barışın sağlanması kişisel gelişime kadar ihtiyacınız olan değişimleri sağlayabilirsiniz NLP sayesinde.   En önemlisi de zihinsel ve ruhsal durumunuzun istediğiniz anda muhteşem olmasını sağlayabilirsiniz. Değişimi sağlam
NLP Açılımı Nedir?
Neuro Linguistic Programming ya da doğrusu NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların iyi mi en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır. NLP, her süre dilediğiniz neticelere erişebilmek için ihtiyaç duyulan mükemmelliği irdelemenize ve yine oluşturmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.NLP, bir davranış biçimidir; yaşama, az rastlanan bir öğrenme fırsatı olarak bakmaktadır. NLP, insanoğlu etkileyen iletişim biçimlerini ve neyin öğrenilmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı hedefl
NLP Eğitimi Karşıyaka
NLP Eğitim Programları, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekilde kullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir fikir sistemidir. Tüm sistemlerde olduğu şeklinde kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Bu mantıksal düzeni çok daha iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz.Çünkü NLP(Neuro Linguistic Programming), bilgili kısmımız ile davranışlarımızı yönlendiren şuurdışı kısmımız arasında  kullanabileceğimiz iletişim yeteneklerine haiz olmamızı sağlar.Anlama yete
İzmir NLP Eğitim Merkezi
Fikir kalıbı değiştirmeye başladığınızda ve alışkanlıklarınızı, nasıl bu engelleri aşmak için gereksinim duyacağınız vardır. Bu zihinsel koşullar geçmiş öğrenme inanç ve deneyimleri ile oluşturulan inanılıyordu. Bir insanın  5 duyu ile ilgili tüm işlemlerle ilgilenir. Sinir sistemiyle ilgili bir şey vardır sinirsel açıdan ilk özelliğidir.En önemli becerileri ve teknikleri kullanmak temel duyu durumun yanı sıra, kişilerin beyin  denetim edebilmek için Nlp çok faydalı olabilir. Bu NLP teknikleri iş yönetimi, satış, iletişims
NLP Eğitimi İzmir Alsancak
NLP (Nöro-Linguistik Programlama), Türkçe'ye Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen ilk söylendiğinde akademik kavramlar ifade eden kompleks bir program çağrışımı yapmaktadır. Aslen son aşama basit, hemen uygulayabileceğiniz ama çok etkili teknikler içermektedir. NLP, 1970'li yıllarda Richard Bandler ve John Grinder tarafından geliştirilen bir davranış akımıdır. Ülkemizde uygulamaları yeni yeni başlayan bir bilim dalı olan NLP, aynen ABD ve Avrupa'daki şeklinde hızla yayılmaktadır. NLP her gün her insanoğlunun yaptığı veya oluşt
Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 41)
Sayfa:1 - 2 - 3